Ismer

“-isme” hæftes som suffiks på betegnelser for stilarter og betegnelser for tankesæt vedrørende f.eks. politiske, religiøse eller kunstneriske anskuelser. Eksempler er surrealisme, konservatisme, buddhisme, naivisme.

For andre stilarter eller tankesæt bruges suffikset “-(t)ik”, f.eks. gotik, romantik.

Atter andre stilarter eller tankesæt har betegnelser helt uden eller uden et helt så standardiserende suffiks, f.eks. romansk, barok, kristendom.